Disclaimer

  1. Deze disclaimer is van toepassing op de pagina’s van deze website die u als bezoeker en gebruiker van de website bekijkt. De disclaimer heeft betrekking op alle in de website aanwezige inhoud (content).
  2. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  3. De content is door Sir Winston Fitness als eigenaar van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Sir Winston Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  4. Sir Winston Fitness is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en is niet toegestaan.
  6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Sir Winston Fitness behoudt zich alle rechten voor.

Menu