Effect van Yoga en Pilates – Sinds zijn onderzoek naar Yoga en Pilates traint deze neurobioloog nu elke dag zijn buikspieren. Hij kwam namelijk tot de ontdekking dat niet alleen je hersenen, maar ook je spieren invloed hebben op stressreacties.

Wetenschappelijk bewijs

Peter Strick is vooraanstaand hoogleraar, hoofd van de vakgroep Neurobiologie aan het herseninstituut van de Universiteit van Pittsburgh. Hij is zo’n man die bij elk foutje stilstaat, hoe klein het ook is; hij is dus enigszins gestrest. Zijn kinderen raadde hem aan om wat aan Yoga of Pilates te gaan doen, maar daar voelde hij niks voor. Hij zag namelijk geen wetenschappelijk bewijs voor de werking daarvan. De gezondheid claims bestaan al heel lang en de ervaringen van beoefenaars wereldwijd ook uiteraard. Onderzoek wees wel op verbanden, maar hij wilde een fysiologische verklaring van het mechanisme dat erachter zit.

Stress

De stressreactie wordt bij mensen opgewekt door de bijnieren. Die pompen adrenaline in ons bloed in een situatie waarin vechten of vluchten gewenst is. In gevaarlijke omstandigheden kan zo’n stressreactie onmisbaar zijn, maar in het moderne leven hebben we er zelden behoefte aan. Meestal vormen onze lichamelijke stressreacties een soort achtergrondruis die ons continu gespannen houdt. Pas als we die ruis uitschakelen kunnen we echt ontspannen. De verbindingen tussen de hersenen en het bijniermerg lijken veel uitgebreider te zijn dan altijd werd aangenomen.

Beweging

Lang ging men ervan uit dat de bijnieren werden aangestuurd via enkele zenuwbanen vanuit de hersenen. Gedacht werd dat misschien een of twee gebieden in de hersenschors de bijniermerg aanstuurden.  Randy Bruno, universitair hoofddocent Neurowetenschappen aan de Columbia-universiteit beaamt dat veel mensen een heel hiërarchisch beeld van de hersenschors hebben. Dat zintuiglijke waarnemingen van het ene deel van de hersenen worden doorgegeven aan het volgende. Als ware het een soort lange hiërarchische keten tot het signaal uiteindelijk in de frontale kwab belandt die op zijn beurt de motorische reactie opwekt. Maar als stressreacties alleen door deze gebieden in het hersenschors worden geregeld, waar ook onze overtuigen en zelfbewustzijn zitten, hoe kan lichamelijke beweging dan bijdragen aan het verlagen van stress?

Andere netwerken

In het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences legt Strick uit dat hij nog een heel ander uitgebreid netwerk in de hersenschors heeft gevonden dat het bijniermerg aanstuurt. De verbindingen tussen de hersenen en het bijniermerg lijken veel uitgebreider te zijn dan altijd werd aangenomen. Complexe netwerken in de primaire somatosensibele en motorische schors hebben rechtstreeks invloed op onze stressreacties. Die ontdekking veranderde zijn beeld van de relatie tussen lichaamsbeweging en gezondheid. Dus begon Strick toch maar met pilates.

Hersengebieden

‘Dit lijkt erop te wijzen dat dit proces veel decentraler is,’ zegt Randy Bruno over Stricks onderzoek waar hij zelf overigens niet aan mee heeft gewerkt. ‘Er liggen allerlei verschillende circuits over elkaar heen en die sturen allemaal nog informatie naar onze oudste en primitiefste reactiesystemen. Dit onderzoek toont echt aan dat stressreacties niet alleen door de traditionele hogere, cognitieve hersengebieden worden aangestuurd. Dat lijkt me heel belangrijk.’ Om enigszins te begrijpen wat de implicaties zijn van dit nieuwe ‘connectoom’, zoals nieuwe neurale verbindingen in de hersenen vaak worden genoemd, moet je weten hoe dit nieuwe netwerk in kaart is gebracht.

Hondsdolheid

In de juiste handen kan hondsdolheid echt een uitkomst zijn. Als je rabiës in een orgaan injecteert, zullen de zenuwen van dat orgaan het virus verder het centraal zenuwstelsel in leiden. Onderweg kaapt dat virus het replicatiemechanisme van de zenuwen in het cellichaam en de dendrieten om zichzelf te vermenigvuldigen. Via zogenaamde synapsen springt het over naar andere zenuwcellen. Vergeet die termen maar even. Door bij te houden hoe het virus zich verspreidt kunnen wetenschappers de neurale verbindingen tussen het geïnjecteerde orgaan en de hersenen met ongekende precisie in kaart brengen. De bijnieren bleken in verbinding te staan met de motorische gebieden in de hersenen. In de primaire motorische schors bevindt zich een afspiegeling van het hele lichaam: er zijn gebieden die corresponderen met het gezicht, de armen en benen. Er is ook een gebied dat de axiale spieren aanstuurt. Deze spieren noemen we ‘core’ in fitnessjargon. Stricks onderzoeksteam had dit resultaat niet verwacht dat de primaire motorische schors het bijniermerg aanstuurde. Maar er blijken daar een heleboel zenuwcellen te zitten die dat wel doen.

Core – buik en rugspieren

De zenuwcellen die het bijniermerg aansturen bevinden zich vooral in het gedeelte van de schors dat correspondeert met de axiale spieren. ‘De aansturing van die spieren heeft op één of andere wijze invloed op stressreacties,’ redeneert Strick. ‘Er waren al veel aanwijzingen dat het versterken van die spieren invloed heeft op het stressniveau. Bij iemand die depressief of gestrest is zie je bijvoorbeeld vaak een andere lichaamshouding. Als je met een rechte rug staat dan heeft dat invloed op hoe je jezelf presenteert en hoe je je voelt. En nu blijken de spieren van de romp dus invloed te hebben op stress. Mogelijk is het ook zo dat als je die spieren op een verkeerde wijze stimuleert, bijvoorbeeld door een slechte lichaamshouding, dit ook invloed op het stressniveau heeft.’

Lichaam en geest

‘Die zenuwbanen kunnen een verklaring bieden voor ons intuïtieve gevoel dat je stress op veel verschillende manieren kunt bestrijden,’ zegt Bruno. ‘Ik vind de voorbeelden in hun artikel heel aansprekend, het idee dat yoga en pilates misschien daarom zo effectief zijn. Maar er zijn nog allerlei andere methoden waarmee mensen stress bestrijden, bijvoorbeeld met behulp van verbeeldingskracht. Dat er zo veel zenuwbanen direct verbonden zijn met het systeem dat stressreacties aanstuurt, dat is heel interessant.’ Strick heeft vooral gekeken naar lichaamsbeweging, Bruno is meer gespecialiseerd in de zintuigen. Doordat de primaire somatosensorische en motorische gebieden in de hersenen zo’n grote rol lijken te spelen bij onze innerlijke toestand begint Bruno vraagtekens te plaatsen bij de gangbare opvatting over de aard van deze hersengebieden. “Ik durf te betwijfelen of dat wat wij de motorische schors noemen ook echt de motorische schors is,’ zegt hij. ‘Misschien vervult de primaire somatosensibele schors wel veel meer functies dan we altijd dachten.

Psychosomatisch klachten

Als we deze lijn doortrekken dan heeft dat gevolgen voor wat we nu ‘psychosomatische aandoeningen’ noemen; het idee dat onze geest invloed heeft op orgaanfuncties. De term ‘psychosomatisch’ heeft nu een negatieve bijklank. De stilzwijgende gedachte is dat het verband tussen lichaam en geest niet bestaat en dat die psychosomatische aandoeningen alleen ‘tussen de oren’ zitten. Maar het soort uitgebreide verbindingen waarvan het bestaan nu is aangetoond kan betekenen dat die aandoeningen ook écht tussen je oren ontstaan. Het feit dat er gebieden in de hersenschors zijn die de orgaanfuncties beïnvloeden, kan de term ‘psychosomatisch’ in een heel ander daglicht stellen.

Nieuwe inzichten

Bij eerder onderzoek heeft het team in Pittsburgh een virus geïnjecteerd in het hart. Toen vonden ze hersengebieden die invloed hebben op het hartritme. Hierin zagen ze een mogelijke verklaring zien voor allerlei onverwachte sterfgevallen: doordat gebeurtenissen in de hersenen, van epilepsie en hersenletsel tot sterke emotionele prikkels (zowel positieve als negatieve) een hartaanval opwekken. En dan is er ook nog het nieuwe vakgebied van de “neuro-immunologie” waarin men onderzoek doet naar de gevolgen van stress op de werking van ons immuunsysteem. Het draagt allemaal bij aan de geloofwaardigheid van gezondheidsclaims die ooit werden weggelachen door mensen zoals Strick zelf omdat er geen concreet mechanisme aan ten grondslag leek te liggen.

Yoga en Pilates bij Sir Winston Fitness

Yoga en Pilates hebben dus aantoonbaar nut. Uit eigen ervaring weten wij al veel langer dat Yoga en Pilates een stress verlagende werking hebben. Het is fijn dat dit nu bewezen is. Om in de woorden van onderzoeker Strick te blijven: ‘Onze bewegingen, gedachten en gevoelens hebben invloed op onze stressreactie dankzij échte neurale verbindingen.’ Heb je nog meer stimulans nodig om eens mee te doen met één van de lessen? Doe gewoon een keer mee met Yoga of Pilates dan kun je zelf oordelen of het voor jou ook kan werken. Kijk even in het groepslesrooster en doe gezellig mee. Al onze lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Bronnen: The Atlantic | Washington D.C. James Hamblin

Sir Winston Fitness

Menu