Privacyverklaring

Als je een abonnement hebt, een abonnement wilt afsluiten of uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Europese AVG wetgeving.

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet a) welke gegevens wij van jou verwerken, b) waarom wij dat doen en c) hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd d) op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sir Winston Fitness.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij ons privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

a) Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

Sir Winston Fitness verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze (potentiële) leden
Bij het aangaan van een abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres.

Ook als je al een abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer je onze club bezoekt of wanneer je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of een formulier zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, adres, geboortedatum of een telefoonnummer.

Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. Sir Winston Fitness heeft overigens geen toegang tot die cookies van derden.

Op deze website zijn Google-Analytics-advertentiefuncties geïmplementeerd. Hierdoor kunnen gegevens van directe cookies (zoals bijvoorbeeld de Google Analytics-cookie) worden gecombineerd met cookies of id’s van derden.

b) Waarom verwerken wij je gegevens (doeleinden)?

Dienstverlening
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan Sir Winston Fitness haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen lidmaatschapspas aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot de sportschool voor jou niet mogelijk zal zijn. Of als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden. En zonder je gegevens is de informatie op onze website voor jou (niet goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van die website onbruikbaar.

Het kan voorkomen dat Sir Winston Fitness samenwerkt met partners. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de Europese AVG wetgeving. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting
Sir Winston Fitness kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing- en verkoopactiviteiten
Sir Winston Fitness kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap) ten behoeve van haar eigen dienstverlening of van aan Sir Winston Fitness gelieerde ondernemingen. Jouw gegevens worden dan gebruikt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via e-mail).

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten!

(Markt)onderzoek- en analyses
Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Cookies
Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren of interesses.

c) Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Beveiliging
Sir Winston Fitness zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van haar leden. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van Sir Winston Fitness in te zien. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Sir Winston Fitness hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.

Afhankelijk van je browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd.

d) Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

Inzage
Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Uiteraard kun je in de sportschool opvragen, welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd.

Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief naar Sir Winston Fitness, Kessler Park 30, 2288 GS te Rijswijk sturen, onder vermelding van “inzage verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Sir Winston Fitness is gerechtigd om je hiervoor € 4,50 administratiekosten in rekening te brengen.

Correctie
Ieder lid heeft ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Ook dit kun je op jouw club laten doen. Mocht dat om wat voor reden ook niet lukken, dan kun je een brief sturen naar het voorbedoelde adres onder vermelding van “correctie verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij zullen binnen 4 weken een schriftelijke reactie geven.

Verzet
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten alsook de verstrekking van jouw gegevens aan derden voor diezelfde direct marketing doeleinden. Dat kan zelfs, wanneer je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik.

Mocht je er dus bezwaar tegen hebben dat Sir Winston Fitness jouw persoonsgegevens gebruikt voor de onderstaande commerciële doeleinden, stuur dan een brief naar het voor bedoelde adres onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”). Voorzie de brief van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij zullen binnen 4 weken na je bezwaar schriftelijk reageren.

Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt:

  • Sir Winston Fitness direct mailing per post; en/of
  • Commerciële e-mail, waaronder ook de nieuwsbrief of SMS berichten van Sir Winston Fitness; en/of
  • Telefonische benadering door Sir Winston Fitness.

Uiteraard doen wij er alles aan om jouw bezwaar zo snel als mogelijk is administratief te verwerken. Het kan enige tijd duren, voordat we dit hebben gedaan en het is dus mogelijk dat je in de tussentijd nog door ons wordt benaderd.

Overigens kun je commerciële benadering via e-mail of SMS berichten veel eenvoudiger stoppen door de instructies te volgen die in het e-mail of SMS bericht staan vermeld!

Vragen? Neem contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).
Als je vragen hebt over ons privacy beleid of het gebruik van cookies kan je altijd contact opnemen met een van onze Functionarissen voor de Gegevensbescherming per e-mail via privacy@sirwinston.nl.

Geen cookies
Jouw webbrowser zal – net als de meeste webbrowsers – automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van Sir Winston Fitness, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn.

Voor de (advertentie)cookies van Google, kun je je op de volgende pagina’s afmelden:

http://www.google.nl/privacy/ads/

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Menu